Banner for Anasa

Εκτιμήσεις Ακινήτων

Εκτίμηση είναι «η διαδικασία προσδιορισμού της αξίας ενός περιουσιακού στοιχείου σε δεδομένη χρονική στιγμή, βάση µιας συγκεκριμένης μεθοδολογίας και για ένα συγκεκριμένο σκοπό».Πιο συγκεκριμένα είναι η αποτίμησης της αξίας ενός περιουσιακού στοιχείου:

  • σε συγκεκριμένο χρόνο
  • λαμβάνοντας υπόψιν τα οικονομικά στοιχεία της αγοράς ακινήτων
  • τις παραμέτρους εκείνες που επηρεάζουν τη μεταβολή της αξίας των ακινήτων (παλαιότητα ,ποιότητα κατασκευής, μοναδικότητα κ.τ.λ )
  • διαθέτοντας την αναγκαία τεχνική πληροφόρηση που αφορά το προς εκτίμηση ακίνητο

με σκοπό να καταφέρουμε μέσα από ένα πολύ μεγάλο δείγμα στατιστικών στοιχείων και πληροφοριών, να επιλέξουμε εκείνα τα στοιχεία που θα μας βοηθήσουν να καταλήξουμε σε ασφαλή συμπεράσματα χωρίς να παραπλανήθουμε, παρέχοντας σας αξιόπιστες συμβουλές για οποιαδήποτε επενδυτική σας κίνηση.